lợi khuẩn có thể mang đến nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch và sức khỏe của chúng ta

6 Phút đọc

Các nghiên cứu chuyên sâu cho thấy các chủng Lactobacillus rhamnosus, LGG®, Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®, Bifidobacterium và BB-12® (sau đây được thể hiện bằng dụng các thương hiệu đã đăng ký: LGG®, L. CASEI 431® và BB-12®) có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và làm giảm các triệu chứng khó chịu về đường hô hấp ở trẻ em và người lớn.1, 2, 3, 4, 5 

Vấn đề khó chịu về đường hô hấp

sự khó chịu về đường hô hấp là phổ biến. Trung bình, mỗi năm có 33 triệu người Mỹ gặp các vấn đề về đường hô hấp,6 điều này có thể tạo ra gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội do chi phí liên quan đến việc khám bệnh, chăm sóc y tế cũng như vấn đề về mất năng suất làm việc.
Việc bổ sung lợi khuẩn có thể là một cách giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, từ đó cải thiện sức khỏe toàn diện. Nhiều nghiên cứu bài bản cho thấy rằng một số loại lợi khuẩn có thể đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

 
Dữ liệu thực tế

Hệ thống miễn dịch rất quan trọng đối với sức khỏe và giúp hỗ trợ trước các vấn đề về đường hô hấp.

Hệ miễn dịch của chúng ta có thể được tác động tích cực bởi lợi khuẩn

Các chủng L. CASEI 431®, BB-12® và LGG® đều đã được khảo sát bởi các nghiên cứu khoa học chuyên sâu Ở trẻ em và người lớn, việc bổ sung các chủng này có thể liên quan đến tác động tích cực đến hệ miễn dịch để ít gặp phải các vấn đề khó chịu về đường hô hấp.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
 

Cần chấp thuận các cookie chức năng để xem nội dung này. Nhấp vào văn bản này để mở mẫu chấp thuận.

Nhưng làm thế nào để biết hệ miễn dịch của chúng ta đang hoạt động hiệu quả như thế nào? 

Một số nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu tác động của việc sử dụng lợi khuẩn đối với sức khỏe hệ miễn dịch. Một cách để xác định mức độ hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch là đo lường phản ứng của hệ miễn dịch khi gặp thử thách miễn dịch. Ở những người khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách sản sinh một số protein có chức năng chống lại thách thức cụ thể đó, từ đó giúp hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. Những protein này được gọi là kháng thể, và bao nhiêu kháng thể chuyên biệt được tạo thành trong cơ thể để phản ứng với thách thức đó là cơ sở để chúng ta xác định hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt như thế nào Khi gặp thách thức miễn dịch, cơ thể chúng ta càng sản sinh ra nhiều kháng thể bao nhiêu, thì hệ miễn dịch của chúng ta càng hoạt động hiệu quả bấy nhiêu. 
 
Lợi khuẩn và sức khỏe hệ miễn dịch ở những người trưởng thành năng động

Bổ sung LGG® có thể liên quan đến việc giảm các khó chịu về đường hô hấp

Một nghiên cứu trên những người trưởng thành khỏe mạnh đã khảo sát về việc bổ sung chủng lợi khuẩn LGG® ảnh hưởng như thế nào đến việc sản sinh các kháng thể khi cơ thể gặp phải 1 thách thức miễn dịch.9 Sử dụng chủng lợi khuẩn LGG® có liên quan đến việc cơ thể của những người tham gia sản sinh ra số lượng kháng thể cần thiết để chống lại thử thách miễn dịch nhiều hơn 29% so với nhóm sử dụng giả dược. Nghiên cứu này cho thấy rằng chủng LGG® có thể hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách tăng số lượng kháng thể mà cơ thể sản sinh ra để bảo vệ sức khỏe.  
Trong một nghiên cứu khác, trẻ em có dùng chủng lợi khuẩn LGG® trong vòng 3 tháng sẽ giảm đáng kể các vấn đề về đường hô hấp. 1 Thời gian mà trẻ cảm thấy khó chịu cũng sẽ giảm xuống và số ngày nghỉ học của trẻ do các vấn đề về sức khỏe ít hơn đáng kể so với nhóm dùng giả dược.1

Các nghiên cứu chỉ ra rằng BB-12® có thể giúp hệ miễn dịch của chúng ta

Một nghiên cứu chuyên sâu khác đã khảo sát tác động của việc dùng chủng lợi khuẩn BB-12® trong vòng 2 tuần trước khi có thử thách miễn dịch và trong 4 tuần sau đó.2 Nhóm đã bổ sung chủng lợi khuẩn BB-12® đã sản sinh các kháng thể cần thiết nhiều hơn đáng kể nhằm giúp hệ miễn dịch chống lại thách thức miễn dịch nêu trên, so với nhóm sử dụng giả dược.2
Khi sử dụng kết hợp chủng LGG® và BB-12® đã cho thấy rõ những lợi ích về sức khỏe 5 Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần, với những sinh viên đại học đã dùng chủng LGG® và BB-12®, thời gian gặp vấn đề về đường hô hấp giảm 33% và họ cảm thấy dễ chịu hơn những người dùng giả dược rất nhiều.5
 
Dữ liệu thực tế

Kháng thể là các protein giúp hỗ trợ sức khỏe của chúng ta.

L. CASEI 431® có thể hỗ trợ sức khỏe 

Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® có thể giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch chúng. Trong ba nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi đã cho những người trưởng thành khỏe mạnh dùng chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® trước khi có thử thách miễn dịch. Trong cả ba nghiên cứu, nhóm được bổ sung chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® có sự gia tăng về số lượng kháng thể cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe trước trước thách thức miễn dịch nhất định, so với nhóm sử dụng giả dược.2, 3, 4 
Trong một nghiên cứu có quy mô lớn, 1104 tình nguyện viên đã bổ sung chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® hoặc dùng giả dược trong 42 ngày. Những người tham gia bổ sung chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® gặp các vấn đề về đường hô hấp trong thời gian ngắn hơn so với những người dùng giả dược.8
 
Dữ liệu thực tế

Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt, sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn nên ít gặp phải các vấn đề về đường hô hấp hơn.

Chủng lợi khuẩn LGG®, L. CASEI 431® và BB-12® có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của chúng ta

Các nghiên cứu khoa học chuyên sâu đã cho thấy sự liên quan giữa các chủng lợi khuẩn LGG®, L. CASEI® và BB-12® với việc hỗ trợ cơ chế phản ứng của hệ miễn dịch khi có thách thức miễn dịch mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng việc bổ sung các chủng lợi khuẩn cụ thể này có liên quan đến việc giảm cũng như rút ngắn thời gian chúng ta gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Hãy đọc những điều cần lưu ý khi chọn một loại lợi khuẩn

L. CASEI®, LGG® và BB-12® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S. 

Bài viết nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi khuẩn và không có chủ ý khuyến cáo bất kỳ thành phần nào được nêu ra trong bài dùng để chẩn đoán, chữa trị, làm thuyên giảm, điều trị hoặc ngăn ngừa bất cứ bệnh nào.

 

Danh sách tài liệu tham khảo Mở Đóng

  1. Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010;29(3):312-6. (PubMed)
  2. Rizzardini G, et al. Br J Nutr. 2012;107(6):876-84. (PubMed)
  3. Trachootham D, et al. J Funct Foods. 2017;33:1-10. (Source)
  4. de Vrese M, et al. Eur J Nutr. 2005;44(7):406-13. (PubMed)
  5. Smith TJ, et al. The British journal of nutrition. 2013;109(11):1999-2007. (PubMed)
  6. Biggerstaff M, et al. Am J Epidemiol. 2018;187(5):1040-50. (PubMed)
  7. Putri WCWS, et al. Vaccine. 2018;36(27):3960-6. (PubMed)
  8. Jespersen L, et al. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1188-96. (PubMed)
  9. Davidson LE, et al. Eur J Clin Nutr. 2011;65(4):501-7. (PubMed)
  10. Hojsak I, et al. Pediatrics. 2010;125(5):e1171-7. (PubMed)

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe