Lợi khuẩn có thể giúp giảm bớt chi phí kinh tế cho việc chữa trị tình trạng khó chịu ở đường hô hấp

6 Phút đọc

Kết quả của một nghiên cứu có chất lượng cao cho thấy uống lợi khuẩn có thể giúp giảm các chi phí liên quan đến việc chữa trị tình trạng khó chịu ở đường hô hấp.1 Chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ, việc uống lợi khuẩn giúp giảm hơn 54 triệu ngày nghỉ làm mỗi năm.1

Dữ liệu thực tế

Trung bình, mọi người nghỉ làm 1,7 ngày vì cảm thấy không khỏe do khó chịu ở đường hô hấp.2

Khó chịu ở đường hô hấp là một tình trạng thường gặp và có thể gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội 

Khó chịu ở đường hô hấp là một tình trạng thường gặp. Chỉ tính riêng Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 33 triệu trường hợp bị khó chịu ở đường hô hấp mỗi năm.3
Kể cả khi không tính đến chi phí nằm viện, tình trạng khó chịu ở đường hô hấp có thể gây ra gánh nặng cho gia đình, xã hội và nền kinh tế do các chi phí liên quan đến thăm khám chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chi phí mua các giải pháp chăm sóc sức khỏe và làm việc mất năng suất.4

lợi khuẩn có thể hỗ trợ  sức khỏe đường hô hấp

Các nghiên cứu cho thấy rằng lợi khuẩn có thể giúp giảm số trường hợp mắc phải tình trạng khó chịu ở đường ruột. 5, 6 Cụ thể, nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng uống các chủng lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, LGG®Bifidobacterium, BB-12® (sau đây được gọi bằng các thương hiệu LGG® và BB-12®) có thể có lợi cho sức khỏe hô hấp, chẳng hạn như bằng cách giảm số lượng và thời gian của mỗi đợt khó chịu ở đường ruột.7, 8, 9, 10
 

Cần chấp thuận các cookie chức năng để xem nội dung này. Nhấp vào văn bản này để mở mẫu chấp thuận.

Các chủng LGG® và BB-12® có thể giúp giảm  vấn đề khó chịu ở đường hô hấp

Các nghiên cứu lâm sàng ở trẻ em đã chỉ ra rằng việc uống LGG® hằng ngày có liên quan đến: 

 • Giảm các tình trạng liên quan đến đường hô hấp trên9
 • Giảm các tình trạng liên quan đến đường hô hấp trên kéo dài hơn 3 ngày8, 9
 • Giảm lượng thời gian cảm thấy không khỏe9
 • Giảm các vấn đề về hệ tiêu hóa kéo dài hơn 2 ngày8

So với nhóm uống giả dược, những trẻ được bổ sung LGG® có số ngày nghỉ học tại trường bán trú ít hơn hẳn.9 Đọc thêm về LGG® , lợi khuẩn và sức khỏe hô hấp.
Các nhà nghiên cứu cũng thu được kết quả tương tự ở người lớn.7 Những sinh viên đại học khỏe mạnh được cho uống kết hợp các chủng lợi khuẩn LGG® và BB-12® trong 12 tuần có số ngày nghỉ học do khó chịu ở đường hô hấp ít hơn 33%. Họ cũng ít cảm thấy người không khỏe so với những người được cho uống giả dược.7 Đọc thêm về BB-12® cách hỗ trợ sức khỏe miễn dịch bằng lợi khuẩn.

Lợi khuẩn có thể giúp giảm bớt chi phí kinh tế liên quan đến tình trạng khó chịu ở đường hô hấp

Kết quả của một nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy uống lợi khuẩn có thể giúp giảm các chi phí liên quan đến tình trạng khó chịu ở đường ruột.1 Nghiên cứu kinh tế y tế này kéo dài 5 năm và đã chỉ ra rằng chỉ ở riêng Hoa Kỳ, việc sử dụng lợi khuẩn giúp giảm 54 triệu ngày nghỉ làm mỗi năm.1 Thật thú vị là nghiên cứu này cho thấy rằng mỗi năm, nhu cầu về các giải pháp can thiệp trong chăm sóc y tế cũng giảm đi.1

Lợi khuẩn có thể có lợi cho sức khỏe và nền kinh tế

Các nghiên cứu được đề cập chỉ ra rằng lợi khuẩn có thể giúp giảm tình trạng khó chịu ở đường hô hấp, nhờ đó có thể giúp giảm các chi phí kinh tế liên quan. Do vậy, việc bổ sung lợi khuẩn không chỉ có lợi cho sức khỏe7, 8, 9, 10 mà còn giảm mức độ tác động của tình trạng khó chịu ở đường hô hấp đối với gia đình, nền kinh tế và xã hội.1

Hãy tham vấn một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu thêm hoặc đọc thêm về lợi khuẩn dùng để hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.
 

LGG® và BB-12® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Bài viết nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi khuẩn và không có chủ ý gợi ý rằng bất kỳ chất nào được đề cập trong bài viết này là dùng để chẩn đoán, chữa trị, làm thuyên giảm, điều trị hoặc ngăn ngừa bất cứ bệnh nào.

 
người đàn ông đang dắt xe đạp đi bộ trong thành phố và trò chuyện về tiết kiệm chi phi y tế và men vi sinh
Lactobacillus rhamnosus, LGG®

Lactobacillus rhamnosus, LGG® là chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới. Chủng LGG® đã cho thấy các lợi ích đối với mọi lứa tuổi và một số lĩnh vực sức khỏe, bao gồm sức khỏe tiêu hóa, miễn dịch và răng miệng.

LGG® là một thương hiệu của Chr. Hansen A/S.

Bifidobacterium, BB-12® 

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12® là chủng lợi khuẩn trong nhóm Bifidus được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới. Chủng này đã được nghiên cứu rộng rãi và có liên quan đến các lợi ích đối với một số lĩnh vực sức khỏe.

BB-12® là một thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Danh sách tài liệu tham khảo Mở Đóng

 1. Lenoir-Wijnkoop I, et al. Front Pharmacol. 2019;10(980).(PubMed)
 2. Palmer LA, et al. Vaccine. 2010;28(31):5049-56.(PubMed)
 3. Biggerstaff M, et al. Am J Epidemiol. 2018;187(5):1040-50.(PubMed)
 4. Putri W, et al. Vaccine. 2018;36(27):3960-6.(PubMed)
 5. King S, et al. Br J Nutr. 2014;112(1):41-54.(PubMed)
 6. Hao Q, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015(2):Cd006895.(PubMed)
 7. Smith TJ, et al. Br J Nutr. 2013;109(11):1999-2007.(PubMed)
 8. Hojsak I, et al. Pediatrics. 2010;125(5):e1171-7.(PubMed)
 9. Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010;29(3):312-6.(PubMed)
 10. Rautava S, et al. Br J Nutr. 2009;101(11):1722-6.(PubMed)

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe