Về The Probiotics Institute

Kể câu chuyện đúng về lợi khuẩn

Tại Chr. Hansen, chúng tôi phát triển các chủng lợi khuẩn chất lượng cao, an toàn và có đầy đủ tài liệu chứng minh. Tuy nhiên, thông tin về lợi khuẩn thường được truyền thông kém hoặc không chính xác, khiến mọi người nhầm lẫn và hiểu sai.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển The Probiotics Institute, một nền tảng trải nghiệm kép, trực tuyến dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng như chuyên gia ngành thực phẩm và được thiết kế để phá vỡ những quan niệm sai lầm cũng như tăng cường hiểu biết về các loại lợi khuẩn cũng như tác động qua lại của chúng với hệ vi sinh và sức khỏe của con người.

Đọc thêm về Chr. Hansen - một công ty khoa học sinh học hàng đầu toàn cầu.