Trang web này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và giáo dục chung về các chủng lợi khuẩn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia ngành thực phẩm

Lợi khuẩn dành cho

Sức khỏe miễn dịch

Hệ miễn dịch giúp bảo vệ chúng ta khỏi tình trạng sức khỏe yếu bằng cách hoạt động như tuyến phòng vệ đầu tiên trước các tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như vi khuẩn có hại. Hệ vi sinh đường ruột hỗ trợ hệ miễn dịch nên chúng ta cần duy trì vi sinh đường ruột sao cho đa dạng và cân bằng.

Chia sẻ mục này với: