Các lợi khuẩn để hỗ trợ

Sức khỏe đường ruột

Sự cân bằng và độ đa dạng của vi khuẩn trong hệ vi sinh vật đường ruột có vai trò quan trọng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời hiệu quả hoạt động của đường ruột có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Hỗ trợ hình thành một hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng và cân bằng có thể tác động có lợi đến sức khỏe tiêu hóa.