Lợi khuẩn dành cho

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Những năm đầu đời rất quan trọng đối với sức khỏe, vì hệ vi sinh vật hình thành trong những năm này. Độ đa dạng và sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ trong những năm đầu đời mà trong suốt cả cuộc đời.