Bifidobacterium  infantis (DSM 33361)

 - một chủng lợi khuẩn đầy hứa hẹn

6 Phút đọc

Những nghiên cứu khoa học có chất lượng cao đã nghiên cứu sự tác động của chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) ở những trẻ sinh non. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được nghiên cứu như là một phần của hỗn hợp lợi khuẩn gồm 3 chủng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp 3 chủng cụ thể này có thể giúp hình hành hệ vi sinh vật đường ruột của những trẻ sinh non, điều này quan trọng đối với sức khỏe.

Dữ liệu thực tế

Trong các nghiên cứu khoa học, Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có liên quan đến sự phát triển khỏe mạnh của hệ tiêu hóa ở trẻ sinh non. 

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) của Chr.Hansen

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) được tách ra khỏi ruột của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) an toàn để sử dụng, đã được cấp trạng thái QPS1 (Qualified Presumption of Safety - Đủ điều kiện về an toàn) ở Châu Âu. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được sử dụng như một thành phần trong thực phẩm và thực phẩm bổ sung kể từ những năm đầu 1990.
 
Người mẹ và em bé sơ sinh

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có liên quan đến các lợi ích đối với sức khỏe dành cho trẻ sinh non

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được nghiên cứu như là một phần của một hỗn hợp lợi khuẩn gồm 3 chủng cụ thể trong 2 nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở hơn 1.200 trẻ sinh non. 2 chủng còn lại trong hỗn hợp là Bifidobacterium, BB-12®Streptococcus thermophilus, TH-4®
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có thể giúp giải quyết các vấn đề về hệ tiêu hóa có thể xảy ra ở trẻ sinh non. Cụ thể, chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có thể giúp giảm tới 50% số trẻ sinh non có vấn đề về phát triển hệ tiêu hóa.2,3
Đọc thêm về chủng Bifidobacterium infantis (DSM 33361) ở trẻ sinh non .

Chủng Bifidobacterium infantis có thể hỗ trợ quá trình hình thành hệ vi sinh vật đường ruột ở trẻ sơ sinh

Sữa mẹ chứa các phân tử đường có tên là human milk oligosaccharides (HMO).4 Các phân tử đường này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa của trẻ sơ sinh vì vi khuẩn Bifidus (vi khuẩn có lợi) sử dụng các phân tử này để phát triển và sinh sôi về số lượng trong hệ đường ruột. Để có thể sử dụng các phân tử này thì trước tiên, hệ vi sinh vật đường ruột phải chia nhỏ chúng thành những phần có thể sử dụng được. Rất tiếc là phần lớn vi khuẩn trong đường ruột của trẻ sơ sinh không thể sử dụng các phân tử này vì chúng thiếu những enzyme cần thiết để chia nhỏ các phân tử đó. Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn Bifidobacterium infantis có các enzyme cần thiết này. Điều này cho thấy rằng sự kết hợp giữa các HMO và một chủng Bifidobacterium infantis có thể giúp tăng số lượng vi khuẩn Bifidus có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh, nhờ đó giúp ích cho sức khỏe của trẻ về lâu dài. 5,6
Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) kết hợp với các chủng khác được khảo chứng nhiều ở trẻ sơ sinh, chẳng hạn như Bifidobacterium, BB-12® hoặc Lactobacillus rhamnosus, LGG® có thể giúp hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sơ sinh.

Hãy tham vấn một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ sức khỏe của trẻ sinh non.
Đọc thêm về tầm quan trọng của vi khuẩn Bifidus đối với sự phát triển một hệ vi sinh vật khỏe mạnh trong đường ruột.

BB-12®, LGG® và TH-4® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S

Bài viết nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi khuẩn và không có chủ ý gợi ý rằng bất kỳ chất nào được đề cập trong bài viết này là dùng để chẩn đoán, chữa trị, làm thuyên giảm, điều trị hoặc ngăn ngừa bất cứ bệnh nào.

 
Các chủng lợi khuẩn Chr. Hansen của chúng tôi

Tại Chr. Hansen, các chủng của chúng tôi được khảo chứng bằng khoa học. Tất cả các chủng lợi khuẩn của chúng tôi đều được chứng minh bằng tài liệu lâm sàng. Tìm hiểu thêm về những tác động có lợi của chủng lợi khuẩn của chúng tôi đối với các lĩnh vực sức khỏe khác nhau.

Danh sách tài liệu tham khảo Mở Đóng

  1. European Food Safety Authority (EFSA). EFSA journal 2012; 10(12):3020
  2. Jacobs SE, et al. Pediatrics. 2013;132(6):1055-62. (PubMed)
  3. Bin-Nun A, et al. J Pediatr. 2005;147(2):192-6. (PubMed)
  4. Kunz C, et al.Annu Rev Nutr. 2000;20:699–722. (PubMed)
  5. LoCascio, R.G.; Desai, P.; Sela, D.A.; Weimer, B.; Mills, D.A. Appl. Environ. Microbiol. 2010, 76, 7373–7381
  6. Walker WA. Pediatr Res. 2017;82(3):387-95. (PubMed)

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe