Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®

- một chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều

6 Phút đọc

Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431® (sau đây được gọi bằng thương hiệu L. CASEI 431®) đã được nghiên cứu chuyên sâu và là chủng lợi khuẩn nhóm Lactobacillus được khảo chứng qua nhiều nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy chủng này có liên quan đến việc hỗ trợ hệ miễn dịch1, 2, 3, 4 và sức khỏe tiêu hóa.5

Dữ liệu thực tế

Chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® có thể giúp hỗ trợ hệ miễn dịch1, 2, 3, 4 và sức khỏe tiêu hóa.5

Chr. Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431® của Chr. Hansen

Chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® được tách lần đầu tiên khỏi mẫu phân của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh. L. CASEI 431® tồn tại trong hành trình qua hệ tiêu hóa có axit đến ruột, là nơi vi khuẩn này có thể có vai trò hỗ trợ sức khỏe. Chủng này đã được sử dụng trong thức ăn và các thực phẩm bổ sung kể từ năm 1995.

Chủng L. CASEI 431® đã được mô tả trong khoảng 60 ấn bản khoa học, hơn 20 ấn bản trong số này là ấn bản của các nghiên cứu khoa học ở người. Các báo cáo chỉ ra mối liên hệ giữa chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® với việc hỗ trợ sức khỏe miễn dịch ở người lớn1, 2, 3, 4 và sức khỏe tiêu hóa ở trẻ sơ sinh.5

 
Chủng lợi khuẩn L CASEI 431 hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431® có liên quan đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe


Hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Việc uống L. CASEI 431® có liên quan đến tình trạng tăng số lượng kháng thể (những protein tự nhiên nhận ra các tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như vi khuẩn có hại và liên kết với chúng) sau khi xảy ra vấn đề về miễn dịch,1, 3, 4 cho thấy rằng L. CASEI 431® có thể giúp hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể.


Hỗ trợ hệ hô hấp

Việc uống chủng lợi khuẩn L. CASEI 431® có liên quan đến tình trạng giảm khó chịu ở đường hô hấp, giảm số lần thăm khám chuyên gia chăm sóc sức khỏe và giảm sử dụng các biện pháp can thiệp trong chăm sóc sức khỏe.2


Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Khi kết hợp với chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12®, việc bổ sung L. CASEI 431® cho trẻ sơ sinh có liên quan đến tình trạng đi phân mềm hơn và đi tiêu thường xuyên hơn.5

Những người trưởng thành năng động và sự hỗ trợ sức khỏe miễn dịch của chủng men vi sinh L CASEI 431

Độ an toàn

Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431® an toàn cho con người sử dụng; chủng này đã được EFSA ở Châu Âu cấp QPS (Qualified Presumption of Safety - Đủ điều kiện về an toàn).6 Chủng này đã được kiểm tra trong những nghiên cứu khoa học ở người ở các cấp độ lên tới tối thiểu 50 tỷ CFU/ngày, sử dụng ở dạng độc lập và kết hợp với Bifidobacterium, BB-12® mà không có vấn đề gì về an toàn.

L. CASEI 431® là một thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.
Bài viết nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi khuẩn và không có chủ ý gợi ý rằng bất kỳ chất nào được đề cập trong bài viết này là dùng để chẩn đoán, chữa trị, làm thuyên giảm, điều trị hoặc ngăn ngừa bất cứ bệnh nào.

 
Các chủng lợi khuẩn Chr. Hansen của chúng tôi

Tại Chr. Hansen, các chủng của chúng tôi được khảo chứng bằng khoa học. Tất cả các chủng lợi khuẩn của chúng tôi đều được chứng minh bằng tài liệu lâm sàng. Tìm hiểu thêm về những tác động có lợi của chủng lợi khuẩn của chúng tôi đối với các lĩnh vực sức khỏe khác nhau.

Danh sách tài liệu tham khảo Mở Đóng

  1. Rizzardini G, et al. Br J Nutr. 2012;107(6):876-84. (PubMed)
  2. Jespersen L, et al. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1188-96. (PubMed)
  3. Trachootham, D. et alJournal of Functional Foods. 2017;33, 1–10. 
  4. De Vrese, M. et alEuropean Journal of Nutrition. 2005;44(7), 406–413. (PubMed)
  5. Vlieger AM, et al. Br J Nutr. 2009;102(6):869-75. (PubMed)
  6. EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ). EFSA Journal. 2015;13:4331.

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe