Chính sách Quyền riêng tư

 - The Probiotics Institute

The Probiotics Institute và Chr. Hansen tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn, khi bạn là khách hàng hoặc là một đầu mối kinh doanh của chúng tôi, khi bạn sử dụng các trang web hoặc bản tin của chúng tôi hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi.
Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho cư dân của Hoa Kỳ hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Để biết các chính sách liên quan, hãy truy cập: Chính sách quyền riêng tư dành cho Hoa Kỳ hoặc Chính sách quyền riêng tư dành cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

 

Chủ đề

 • Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn? 
 • Tiếp thị 
 • Cookie
 • Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?
 • Bảo mật dữ liệu và chuyển giao quốc tế
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
 • Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
 • Dữ liệu của bạn - quyền của bạn
 • Các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi
 • Ai là người kiểm soát dữ liệu? 
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Chúng tôi thu thập thông tin nào về bạn? Mở Đóng

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý một số loại dữ liệu liên quan đến bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin liên lạc của bạn như tên, địa chỉ email, tên và địa chỉ công ty, số điện thoại, chức danh và vai trò công việc của bạn. Đôi khi, chúng tôi cũng sẽ giữ dữ liệu cuộc hội thoại có liên quan, không có nội dung nhạy cảm mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký với chúng tôi hoặc đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng thu thập thông tin khi bạn tự nguyện hoàn thành khảo sát của khách hàng, cung cấp phản hồi hoặc tham gia các cuộc thi. Thông tin sử dụng trang web được thu thập bằng cookie.
 
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:


Tại sao chúng tôi sử dụng thông tin về bạn?
Chúng tôi thu thập thông tin nào về bạn? Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn trên cơ sở pháp lý nào? 
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu định danh, bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc số định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, ngày sinh và giới tính.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên và địa chỉ công ty, số điện thoại, chức danh và vai trò công việc.
Đôi khi, chúng tôi cũng sẽ giữ dữ liệu cuộc hội thoại có liên quan, không có nội dung nhạy cảm mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và đánh giá rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xung đột với lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn (điều 6 (1)(f) của Quy định chung về bảo mật thông tin (GDPR)).
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để xử lý các đơn đặt hàng bạn đã thực hiện hoặc để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn.
Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên và địa chỉ công ty, số điện thoại, chức danh và vai trò công việc.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn (điều 6 (1)(f) của Quy định chung về bảo mật thông tin (GDPR)).
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để quản lý tài khoản của bạn.
Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên và địa chỉ công ty, số điện thoại, chức danh và vai trò công việc. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và đánh giá rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xung đột với lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn (điều 6 (1)(b) của GDPR).
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn nếu cần thiết, để tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu định danh, bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc số định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, ngày sinh và giới tính.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin khác về bạn theo yêu cầu của pháp luật.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn nếu điều này là cần thiết để chúng tôi tuân thủ theo luật hiện hành (điều 6 (1)(c) của GDPR).
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn thu thập được từ trang web để cá nhân hóa các lượt truy cập lặp lại của bạn vào trang web của chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, phiên bản và loại trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các phiên bản và loại trình cắm bổ trợ của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web này.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu hồ sơ, bao gồm thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn, các giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng do công ty nơi bạn làm việc thực hiện, những điều quan tâm, những sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của bạn.

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu sử dụng, bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và đánh giá rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xung đột với lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn (điều 6 (1)(f) của Quy định chung về bảo mật thông tin (GDPR)).
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Chr. Hansen Group mà có thể bạn quan tâm.  Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu tiếp thị và truyền thông, bao gồm cả tùy chọn của bạn trong việc nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba và tùy chọn trao đổi thông tin của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu sử dụng, bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và đánh giá rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị xung đột với lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn (điều 6 (1)(f) của GDPR).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận của bạn, ví dụ: để nhận bản tin hoặc các thông tin tiếp thị khác.
Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn với mục đích tuân thủ các hình phạt và yêu cầu kiểm soát xuất khẩu áp dụng theo luật của Liên minh châu Âu (EU) và Quốc gia Thành viên.
Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu định danh, bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc số định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, ngày sinh và giới tính và thông tin về các hình phạt hiện hành.
Khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn để tuân thủ các hình phạt và yêu cầu kiểm soát xuất khẩu áp dụng theo luật của EU và Quốc gia thành viên, thì chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn vì chúng tôi cần tuân thủ theo luật hiện hành (điều 6 (1)(c) của GDPR).

Khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn để tuân thủ các hình phạt và yêu cầu kiểm soát xuất khẩu áp dụng bên ngoài Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu (EU/EEA), chúng tôi xử lý thông tin của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu đó (điều 6 (1)(f) của GDPR).

 

Chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp sẽ được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng cụ thể của trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp định danh bạn, chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân và sẽ được sử dụng theo thông báo quyền riêng tư này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục đặc biệt của Dữ liệu cá nhân nào về bạn (điều này bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và dữ liệu di truyền và sinh trắc học của bạn). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội.

Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc. Trong khi đó, sẽ là sự tự nguyện từ phía bạn khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình trước khi ký hợp đồng hoặc khi bạn đưa ra chấp thuận tiếp thị. Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn khi điều đó là tự nguyện, chúng tôi sẽ không thể thực hiện hợp đồng với bạn và/hoặc bạn sẽ không thể nhận bản tin, v.v. nếu bạn không hoàn toàn chấp thuận.

Trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật pháp hoặc theo các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi thỏa thuận với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, thì chúng tôi không thể thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi thỏa thuận hoặc đang cố gắng giao kết với bạn (ví dụ: để cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm đó.

Chúng tôi không hướng đến hoặc tương tác với trẻ em trên bất kỳ nền tảng nào của chúng tôi và do đó chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em.

Tiếp thị Mở Đóng

Chúng tôi xin gửi tới bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chr. Hansen Group mà có thể bạn quan tâm. Nếu bạn đã chấp thuận nhận tiếp thị, bạn có thể lựa chọn không tham gia vào một ngày sau đó.

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân nhất định, đặc biệt là về tiếp thị và quảng cáo. 

Bạn có quyền dừng chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị vào bất kỳ thời điểm nào.

Nếu bạn không còn muốn được liên hệ vì mục đích tiếp thị, vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected].

Khi bạn chọn không nhận các thông điệp tiếp thị này, lựa chọn này sẽ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi từ việc mua sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ hoặc các giao dịch khác.

Cookie Mở Đóng

Cookie là các tệp văn bản được tạo ra trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập vào trang web. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web của khách truy cập và biên soạn các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web. 

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc để cảnh báo bạn khi các trang web có cài đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc hoạt động không bình thường. Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem tại www.chr-hansen.com/cookies

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?   Mở Đóng

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn và về bạn bao gồm thông qua:

Các tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc bằng các phương thức khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi bạn:

 • đăng ký dịch vụ hoặc các ấn phẩm của chúng tôi;
 • yêu cầu tiếp thị được gửi đến bạn;
 • áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • đăng ký dịch vụ hoặc các ấn phẩm của chúng tôi;
 • yêu cầu tiếp thị được gửi đến bạn;
 • tham gia một cuộc thi, quảng cáo hoặc khảo sát; hoặc
 • cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi.

Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hoạt động tìm kiếm và các mẫu của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi tại https://www.chr-hansen.com/en/cookies để biết thêm chi tiết.

Các bên thứ ba hoặc các nguồn hiện có công khai. Chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau như được nêu dưới đây:

 • Dữ liệu kỹ thuật từ các bên khác nhau:

(a) các nhà cung cấp dịch vụ phân tích (Google Tag Manager, Siteimprove Analytics, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics Audiences);

(b) các mạng lưới quảng cáo (Google DoubleClick, LinkedIn Marketing Solutions and Ads, Twitter Advertising, Facebook Custom Audience, Twitter Conversation Tracking; và

(c) mạng xã hội (Facebook Connect).

Bảo mật dữ liệu và chuyển giao quốc tế  Mở Đóng

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc bị tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Lưu ý rằng khi bạn tải lên hoặc chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi trên một trang mạng mở, chúng tôi không có quyền kiểm soát bảo mật trước khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn và cho đến khi đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu hành trên trang mạng mở mà không có các biện pháp bảo mật nào và có thể có nguy cơ bị bên thứ ba nhìn thấy và sử dụng trái phép. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên giao tiếp trên các trang mạng an toàn và sử dụng các phương tiện chuyển tiếp an toàn cho chúng tôi. 

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để ứng phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ nào và khi có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Chr. Hansen Group và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cả trong và ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Mục đích của việc chia sẻ là để thực hiện các mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Tìm danh sách tất cả   các văn phòng và địa điểm của Chr. Hansen. Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và địa điểm của họ hiện có theo yêu cầu.

Trong trường hợp bạn ở EU/EEA, xin được thông báo rằng bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi EEA, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được dành cho dữ liệu cá nhân đó bằng cách đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ có liên quan. Mọi hoạt động chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài EEA sẽ dựa trên Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban EU hoặc cơ sở pháp lý hợp lệ khác cho việc chuyển dữ liệu đó. Bạn có thể nhận được một bản sao của cơ chế chuyển giao như vậy bằng cách liên hệ đến [email protected]

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?   Mở Đóng

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. 
 
Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không cũng như các yêu cầu pháp lý hiện hành. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý, xem xét nhu cầu của chúng tôi để trả lời các truy vấn hoặc giải quyết các vấn đề, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cải tiến và mới và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo (các) luật hiện hành. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi tất cả các hệ thống trong Chr. Hansen.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn   Mở Đóng

Đôi khi chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nội bộ và/hoặc bên ngoài. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu đó theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi. Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và địa điểm của họ hiện có theo yêu cầu. 

Dữ liệu của bạn – quyền của bạn   Mở Đóng

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”).

 • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin mà bạn cho là không chính xác.
    
 • Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của bạn và nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các lý do pháp lý cụ thể khiến chúng tôi không thể tuân thủ vào thời điểm bạn yêu cầu. 

 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì đó về trường hợp cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này vì bạn cảm thấy việc xử lý này ảnh hưởng đến quyền cơ bản và tự do của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối phần thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn, điều này được ưu tiên áp dụng hơn các quyền và tự do của bạn.

 • Rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào trong trường hợp chúng tôi dựa trên chấp thuận để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại chấp thuận của mình. Nếu bạn rút lại chấp thuận của mình, chúng tôi có thể không cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại chấp thuận của mình. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong thư bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 • Yêu cầu tính di động của dữ liệu trong một số trường hợp. Bạn có thể có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được nếu việc xử lý dựa trên sự chấp thuận hoặc dựa trên hợp đồng và được thực hiện bằng phương tiện tự động.

 • Quyền khiếu nại. Bạn luôn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Đan Mạch.

 • Quyền kiểm soát tài sản số. Bạn có thể đưa ra các hướng dẫn liên quan đến việc lưu trữ, giao tiếp hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ các hướng dẫn của bạn, trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ thông tin của bạn hoặc trong trường hợp chúng tôi có thể chứng minh lợi ích hợp pháp bắt buộc để xử lý thông tin của bạn, điều này được ưu tiên áp dụng hơn các quyền và tự do của bạn.
 

Nếu bạn là cư dân California, vui lòng xem phụ lục A (Thông tin về quyền riêng tư dành cho cư dân California) để biết thêm thông tin về các quyền bổ sung mà bạn có thể thực hiện.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi Mở Đóng

Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách quyền riêng tư của mình và chúng tôi sẽ cập nhật bất kỳ thông tin cập nhật nào trên trang web này. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 và bạn có thể lấy các phiên bản cũ bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Ai là người kiểm soát dữ liệu? Mở Đóng

Chr. Hansen là một công ty toàn cầu và có các chi nhánh trên toàn thế giới. Tìm danh sách tất cả các văn phòng & địa điểm của Chr. Hansen tại đây:  các văn phòng và địa điểm của Chr. Hansen. Chính sách quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho toàn bộ Chr. Hansen Group, vì vậy khi chúng tôi đề cập đến “Chr. Hansen”, “chúng tôi”, “về chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi đang đề cập đến công ty có liên quan trong Chr. Hansen Group chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Đan Mạch, là đơn vị kiểm soát và chịu trách nhiệm về trang web này.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?  Mở Đóng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ:

 • Bằng cách gửi email tới địa chỉ [email protected]
 • Viết thư gửi cho chúng tôi tới địa chỉ: Chr. Hansen A/S, Att. Privacy Officer, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Đan Mạch
 • Gọi cho chúng tôi theo số: +45 45 74 74 74.

Chia sẻ mục này với: