Các chủng lợi khuẩn của Chr. Hansen

Tại Chr. Hansen, chúng tôi có hơn 100 năm kinh nghiệm về phát triển lợi khuẩn cho hệ vi sinh vật trong cơ thể người. Các chủng lợi khuẩn của chúng tôi nằm trong số những chủng được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới, cung cấp nhiều lợi ích đối với sức khỏe cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ sinh non cho đến người già. Tất cả các chủng của chúng tôi đều dựa trên cơ sở khoa học, được hỗ trợ bằng nghiên cứu khoa học và rất an toàn để sử dụng. Hãy tìm hiểu thêm về cách các chủng lợi khuẩn của Chr. Hansen có thể tác động tích cực đến các lĩnh vực khác nhau của sức khỏe con người.

Lactobacillus rhamnosus, LGG®

Lactobacillus rhamnosus, LGG® là chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới. Chủng LGG® đã cho thấy các lợi ích đối với mọi lứa tuổi và một số lĩnh vực sức khỏe, bao gồm sức khỏe tiêu hóa, miễn dịch và răng miệng.

LGG® là một thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Bifidobacterium, BB-12® 

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12® là chủng lợi khuẩn trong nhóm Bifidus được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới. Chủng này đã được nghiên cứu rộng rãi và có liên quan đến các lợi ích đối với một số lĩnh vực sức khỏe.

BB-12® là một thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®

Chủng lợi khuẩn Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431® đã cho thấy các lợi ích đối với sức khỏe miễn dịch trong các nghiên cứu lâm sàng chất lượng cao ở người.

L. CASEI 431® là một thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Bifidobacterium infantis (DSM 33361)

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được nghiên cứu ở trẻ sinh non trong một số nghiên cứu lâm sàng. Đây là chủng có các đặc tính phù hợp để hỗ trợ cho sự phát triển đường ruột khỏe mạnh ở trẻ sơ sinh

UREX™ - sự pha trộn của hai chủng lợi khuẩn

Hỗn hợp UREX là sự kết hợp của hai chủng lợi khuẩn, Lactobacillus rhamnosus, GR-1®Lactobacillus reuteri, RC-14®. UREX liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe niệu sinh dục nữ.

UREX, GR-1® và Rc-14® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Lactobacillus acidophilus, LA-5®

Chủng lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, La-5® đã cho thấy các lợi ích đối với sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe hệ tiêu hóa, khi được sử dụng kết hợp với Bifidobacterium, BB-12®.

LA-5® và BB-12® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe