Na temat Instytutu probiotycznego

Opowiadanie odpowiedniej historii o probiotykach

W firmie Chr. Hansen, opracowujemy wysokiej jakości, bezpieczne i dobrze udokumentowane szczepy probiotyczne. Jednak informacje o probiotykach są często nieprawidłowo lub źle przekazywane, co prowadzi do dezorientacji i błędnych przekonań.

Aby temu zaradzić, opracowaliśmy Instytut probiotyków, internetową platformę opartą na podwójnym doświadczeniu, przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia i specjalistów z branży spożywczej, której celem jest zapobieganie błędnym przekonaniom i pogłębianie wiedzy na temat probiotyków oraz ich wpływu na ludzki mikrobiom i zdrowie.

Więcej informacji o Chr. Hansen — wiodącej globalnej firmy biomedycznej.