Một khởi đầu mới để khiến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn với sinh học

Novozymes và Chr. Hansen đã hợp tác để tạo ra Novonesis, một đối tác biosolutions hàng đầu. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các khách hàng của mình, chúng tôi đang thay đổi cách thế giới sản xuất và tiêu thụ hầu hết mọi thứ.

Dành cho B2B và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Chia sẻ thông tin
về lợi khuẩn

Chào mừng đến The Probiotics Institute của Chr. Hansen. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin dựa trên khoa học về lợi khuẩn và tác động tích cực của lợi khuẩn đối với sức khỏe con người.
Chúng tôi có hơn 145 năm kinh nghiệm và lịch sử cải thiện thực phẩm và sức khỏe con người.

Lợi khuẩn là gì?
Giới thiệu về lợi khuẩn

Tại Chr. Hansen, các chủng của chúng tôi được khảo chứng bằng khoa học. Tất cả các chủng lợi khuẩn của chúng tôi đều được chứng minh bằng tài liệu lâm sàng. Tìm hiểu thêm về những tác động có lợi của chủng lợi khuẩn của chúng tôi đối với các lĩnh vực sức khỏe khác nhau. 

Điều rất đặc biệt

lợi khuẩn Chr.Hansen của chúng tôi là gì?

Các chủng lợi khuẩn của Chr. Hansen nằm trong số những chủng được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và đã được kiểm tra nghiêm ngặt trong các nghiên cứu khoa học. Các chủng của chúng tôi có lợi cho mọi lứa tuổi trong nhiều lĩnh vực sức khỏe. Các chủng này an toàn khi sử dụng, có chất lượng cao và các phương pháp sản xuất tinh tế của chúng tôi giúp tạo ra những vi khuẩn sống, ổn định.