Produkt UREX™ może wspomagać zdrowie układu moczowo-płciowego

- Lactobacillus rhamnosus, GR-1® i Lactobacillus reuteri, RC-14®

6 minut czytania

Mieszanka probiotyczna UREX (określana dalej znakiem towarowym UREX) jest połączeniem dwóch szczepów probiotycznych. Badania sugerują, że połączenie to może wspierać zdrowe środowisko bakteryjne w pochwie i drogach moczowych.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Połączenie priobiotyków

Środek UREX jest połączeniem dwóch szczepów probiotycznych Lactobacillus rhamnosus, GR-1® i Lactobacillus reuteri, RC-14® określanych od tej pory znakiem towarowym GR-1® i RC-14®). Szczepy są stosowane na całym świecie od 2004 roku jako składnik suplementów diety przeznaczonych dla kobiet.
 
Fakty

UREX™ może wspierać zdrowie układu moczowego i pochwy u kobiet 

Dogłębne badanie

Od 2001 roku szczepy GR-1® i RC-14® zostały opisane łącznie w ponad 130 publikacjach naukowych (w tym publikacjach randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badań naukowych, przeglądów i badań przeprowadzonych w laboratorium na zwierzętach i komórkach). Ponad 25 publikacji pochodzi z badań naukowych nad człowiekiem.

Wpływ obu szczepów badano przez okresy do 12 miesięcy w populacjach od nastolatek2, 6, 7 po kobiety po menopauzie,3, 11 uwzględniając kobiety w ciąży9 i kobiety z problemami immunologicznymi,12 przy czym nie wykazano żadnych znanych problemów związanych z bezpieczeństwem. Spożywanie tych dwóch szczepów bakterii zostało powiązane z korzyściami dla zdrowia pochwy i dróg moczowych.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Najlepiej udokumentowana na świecie
mieszanka probiotyczna
Więcej niż
publikacje badań
klinicznych

Główne badania naukowe połączyły mieszankę probiotyków UREX™ z korzyściami dla zdrowia układu moczowo-płciowego kobiet

 

Zdrowie dróg moczowych

Wspomagając zdrowie dróg moczowych, środek UREX™ został powiązany z rzadszymi schorzeniami dróg moczowych.8

 

Upławy z pochwy i drożdże

Jak wykazano w randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby badaniach z grupą kontrolną otrzymującą placebo, UREX™ w połączeniu ze standardowymi zabiegami zdrowotnymi zmniejsza ilość upławów z pochwy i drożdży w porównaniu z przypadkami kobiet, które były poddawane takim samym standardowym zabiegom zdrowotnym i przyjmowały placebo.1

 

Warunki panujące w pochwie

W badaniach dotyczących warunków bakteryjnych w pochwie zaobserwowano, że UREX™ (stosowany samodzielnie lub w połączeniu ze standardowym zabiegiem zdrowotnym) jest bardziej skuteczny niż placebo (stosowane samodzielnie lub w połączeniu z tą samą standardową interwencją zdrowotną).2, 3, 4, 6, 7, 10

 

Zdrowe środowisko pochwy

Suplementacja środkiem UREX™ przekłada się na zdrowszą równowagę bakteryjną4,13,14 oraz zdrowszy poziom kwasowości w pochwie.6,12 
Mieszanka probiotyczna UREX™ została powiązana z mniejszą liczbą potencjalnie szkodliwych bakterii w pochwie u kobiet w ciąży.9

Bezpieczeństwo

Szczepy GR-1® i RC-14® zostały zgłoszone do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) jako nowe składniki dietetyczne i zostały zaakceptowane przez agencję do zgłoszenia.15 Na poziomie gatunku szczepy te znajdują się na liście „Qualified Presumption of Safet” opublikowanej i zweryfikowanej przez EFSA.1

GR-1®, RC-14® i UREX™ są znakami towarowymi Chr. Hansen A/S.

Artykuł ten ma charakter informacyjny w zakresie probiotyków i nie ma na celu sugerowania, że jakakolwiek substancja opisana w tym artykule ma diagnozować, leczyć, łagodzić, lub zapobiegać jakiejkolwiek chorobie.
 
Nasze szczepy probiotyczne Chr. Hansen

W firmie Chr. Hansen wszystkie szczepy są naukowo przebadane. Wszystkie nasze szczepy probiotyczne są poparte dokumentacją kliniczną. Dowiedz się więcej o korzystnym wpływie naszych szczepów na różne obszary zdrowia.

Piśmiennictwo Rozwiń Zwiń

 1. Martinez RC, et al. Lett Appl Microbiol. 2009;48(3):269-74. (PubMed)
 2. Anukam K, et al.Microbes Infect. 2006;8(6):1450-4. (PubMed)
 3. Petricevic L, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;141(1):54-7. (PubMed)
 4. Reid G, et alFEMS Immunol Med Microbiol. 2003;35(2):131-4. (PubMed)
 5. Macklaim JM, et alMicrob Ecol Health Dis. 2015;26:27799.(PubMed)
 6. Martinez RC, et al. Can J Microbiol. 2009;55(2):133-8. (PubMed)
 7. Vujic G, et alEur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013;168(1):75-9. (PubMed)
 8. Beerepoot MA, et al.Arch Intern Med. 2012;172(9):704-12. (PubMed)
 9. Ho M, et al.Taiwan J Obstet Gynecol. 2016;55(4):515-8. (PubMed)
 10. Anukam KC, et alMicrobes Infect. 2006;8(12-13):2772-6. (PubMed)
 11. Bisanz JE, et al. PLoS One. 2014;9(8):e104511. (PubMed)
 12. Hummelen R, et al.Int J Gynaecol Obstet. 2010;111(3):245-8. (PubMed)
 13. Cianci A, et alMinerva Ginecol. 2008;60(5):369-76. (PubMed)
 14. Reid G, et al.FEMS Immunol Med Microbiol. 2001;32(1):37-41. (PubMed)
 15. GR-1® and RC-14® were filed under NDIN 488 by the US FDA on March 3, 2008.
 16. EFSA Panel on Biological Hazards, et alEFSA Journal. 2018;16(1):e05131.

Czym są

probiotyki?

Dowiedz się więcej o tym, czym są probiotyki i jak działają

Na co

zwracać uwagę

Zapoznaj się z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi wyboru wysokiej jakości produktu probiotycznego

Nasze szczepy

Dowiedz się więcej o najlepiej udokumentowanych szczepach probiotycznych na świecie i ich różnorodnych korzyściach zdrowotnych